Uppgift 10 - Elevlösning 1
 

Kommunikation

"Kvalitén på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation)".


EK  - Löser en del av uppgiften godtagbart och det går att följa tankegången. Språket är enkelt.
CK  - Löser större delen av uppgiften och redovisar tankegången tydligt med språk och symboler. Det finns en röd tråd.
AK - Löser hela uppgiften och växlar mellan språk och symboler i redovisningen. Det finns en tydlig röd tråd, lösningen är välstrukturerad och det matematiska språket håller mycket god kvalitet.


Kommentar:
Eleven löser hela problemet genom algebraisk lösning. Detta är en mycket effektiv strategi för att visa att skuggade områdets andel är densamma oavsett figurens mått. Samtliga beräkningar och slutsatser är också korrekta och detta är en lösning på A-nivå.