Uppgift 10 - Elevlösning 1
 

Problemlösning

"Kvalitén på de strategier som eleven använder samt hur väl eleven tolkar resultatet och drar slutsatser".


EP  - Hittat en ingång i problemet och har beräknat någon area korrekt.
CP  - Beräknar arean för triangel och halvcirkel korrekt. Gör en ansats att beräkna andelen.
AP - Löser hela problemet och anger en korrekt andel.


Kommentar:
Eleven löser hela problemet genom algebraisk lösning. Detta är en mycket effektiv strategi för att visa att skuggade områdets andel är densamma oavsett figurens mått. Samtliga beräkningar och slutsatser är också korrekta och detta är en lösning på A-nivå.