Uppgift 10 - Elevlösning 2
 

Kommunikation

"Kvalitén på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation)".


EK  - Löser en del av uppgiften godtagbart och det går att följa tankegången. Språket är enkelt.
CK  - Löser större delen av uppgiften och redovisar tankegången tydligt med språk och symboler. Det finns en röd tråd.
AK - Löser hela uppgiften och växlar mellan språk och symboler i redovisningen. Det finns en tydlig röd tråd, lösningen är välstrukturerad och det matematiska språket håller mycket god kvalitet.


Kommentar:
Eleven har löst hela problemet med numerisk metod och provar två olika mått för att kontrollera att svaren blir desamma. Med det visar eleven att skuggade områdets andel är densamma oavsett figurens storlek. Samtliga beräkningar och slutsatser är korrekta och detta är en lösning på A-nivå.