Uppgift 10 - Elevlösning 2
 

Metod

" Denna förmåga omfattar att kunna identifiera vilken metod som lämpar sig bäst i den enskilda situationen och därefter genomföra det på ett mer eller mindre effektivt sätt."

"Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar".

EM - Gör en ansats att lösa problemet och visar kunskap om metod för någon areaberäkning.
CM - Tecknar arean för triangeln och halvcirkeln och visar kunskap om metod för beräkning av skuggade områdets andel.
AM - Väljer effektiv lösningsmetod genomför beräkningar effektivt och korrekt.


Kommentar:
Eleven har använt en numerisk lösningsmetod och har provat på två olika figurer. Samtliga areor är korrekt beräknade och ett korrekt förhållande har också tecknats. Detta visar kunskap på C-nivå. För att visa kunskap på A-nivå krävs en effektivare lösningsmetod med variabler (för att visa att förhållandet stämmer oavsett storlek på figuren). Med variabel lösningsmetod kan man direkt beräkna andelen och behöver inte med flera olika storlekar visa att andelen är densamma oavsett storlek på figuren.