Uppgift 10 - Elevlösning 2
 

Problemlösning

"Kvalitén på de strategier som eleven använder samt hur väl eleven tolkar resultatet och drar slutsatser".


EP  - Hittat en ingång i problemet och har beräknat någon area korrekt.
CP  - Beräknar arean för triangel och halvcirkel korrekt. Gör en ansats att beräkna andelen.
AP - Löser hela problemet och anger en korrekt andel.


Kommentar:
Eleven har löst hela problemet med numerisk metod och provar två olika mått för att kontrollera att svaren blir desamma. Med det visar eleven att skuggade områdets andel är densamma oavsett figurens storlek. Samtliga beräkningar och slutsatser är korrekta och detta är en lösning på A-nivå.