Uppgift 10 - Elevlösning 3
 

Kommunikation

"Kvalitén på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation)".


EK  - Löser en del av uppgiften godtagbart och det går att följa tankegången. Språket är enkelt.
CK  - Löser större delen av uppgiften och redovisar tankegången tydligt med språk och symboler. Det finns en röd tråd.
AK - Löser hela uppgiften och växlar mellan språk och symboler i redovisningen. Det finns en tydlig röd tråd, lösningen är välstrukturerad och det matematiska språket håller mycket god kvalitet.


Kommentar:
Eleven har kommit en bit på väg i sin lösning genom att areor för halvcirkel och triangel är beräknade. Eleven använder sparsamt med text men symbolspråket är bra och det finns en röd tråd. Denna lösning är på E-nivå.  För att visa kunskap på högre nivå i kommunikation bör eleven växla mer mellan symboler och text för att den röda tråden ska bli än mer tydlig. Eleven måste också komma längre i sin lösning för att kunna visa kunskap på högre nivå och påbörja en ansats att beräkna andelen.