Uppgift 10 - Elevlösning 3
 

Metod

" Denna förmåga omfattar att kunna identifiera vilken metod som lämpar sig bäst i den enskilda situationen och därefter genomföra det på ett mer eller mindre effektivt sätt."

"Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar".

EM - Gör en ansats att lösa problemet och visar kunskap om metod för någon areaberäkning.
CM - Tecknar arean för triangeln och halvcirkeln och visar kunskap om metod för beräkning av skuggade områdets andel.
AM - Väljer effektiv lösningsmetod genomför beräkningar effektivt och korrekt.


Kommentar:
Eleven beräknar ett par areor korrekt och det visar kunskap på E-nivå. För att visa kunskap på högre nivå krävs att eleven visar kunskap om metod för att beräkna skuggade områdets andel.