Uppgift 10 - Elevlösning 3
 

Problemlösning

"Kvalitén på de strategier som eleven använder samt hur väl eleven tolkar resultatet och drar slutsatser".


EP  - Hittat en ingång i problemet och har beräknat någon area korrekt.
CP  - Beräknar arean för triangel och halvcirkel korrekt. Gör en ansats att beräkna andelen.
AP - Löser hela problemet och anger en korrekt andel.


Kommentar:
Eleven har beräknat båda areorna korrekt utifrån ett antaget värde och det visar på kunskap på E-nivå i problemlösning. För att visa kunskap på högre nivå krävs att eleven också gör en ansats att beräkna det skuggade områdets andel av figuren (numeriskt eller algebraiskt).