Uppgift 1 - Elevlösning 1
 

Kommunikation

"Kvalitén på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation)".


EK  - Uttrycker sig enkelt och med viss anpassning till problemet.
CK  - Uttrycker sig tydligt, visar god anpassning till problemet och det går att följa tankegångar, såväl språkliga som symbolspråk.
AK - Uttrycker sig med säkerhet och använder genom hela uppgiften relevanta och korrekta matematiska uttrycksformer. Växlar mellan språk och representation på ett sätt som visat mycket god anpassning till uppgiften.


Kommentar:
Eleven har varit mycket tydlig i sina redogörelser och använt både beskrivande text och symbolspråk på ett korrekt sätt. Eleven visar också stor säkerhet gällande förklaringen med förändringsfaktor. Detta är en lösning på A-nivå i kommunikation.