Uppgift 1 - Elevlösning 1
 

Metod

" Denna förmåga omfattar att kunna identifiera vilken metod som lämpar sig bäst i den enskilda situationen och därefter genomföra det på ett mer eller mindre effektivt sätt."

"Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar".

EM - Genomför någon/några procentberäkningar korrekt.
CM - Genomför procentberäkningar med flera olika procentsatser.
AM - Genomför procentberäkningar med flera olika procentsatser på ett effektivt sätt med förändringsfaktor.Kommentar:
Eleven genomför procentberäkningar med flera olika procentsatser på ett effektivt sätt med förändringsfaktor. Eleven visar också i sin lösning, genom att multiplicera förändringsfaktorerna, att det sjunker vid större höjning/sänkning. Denna lösning är på A-nivå i metod.