Uppgift 1 - Elevlösning 2
 

Kommunikation

"Kvalitén på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation)".


EK  - Uttrycker sig enkelt och med viss anpassning till problemet.
CK  - Uttrycker sig tydligt, visar god anpassning till problemet och det går att följa tankegångar, såväl språkliga som symbolspråk.
AK - Uttrycker sig med säkerhet och använder genom hela uppgiften relevanta och korrekta matematiska uttrycksformer. Växlar mellan språk och representation på ett sätt som visat mycket god anpassning till uppgiften.


Kommentar:
Eleven har varit mycket tydlig i sina redogörelser och använt både beskrivande text och symbolspråk på ett korrekt sätt. Lösningen har en tydlig röd tråd och detta är klar C-nivå. För att visa ytterligare säkerhet i kommunikation och för att visa kunskap på högre nivå krävs att eleven visar mycket god anpassning till problemet genom att använda förändringsfaktor. Genom att göra detta kan eleven effektivisera/förenkla kommunikationen.