Uppgift 1 - Elevlösning 2
 

Metod

" Denna förmåga omfattar att kunna identifiera vilken metod som lämpar sig bäst i den enskilda situationen och därefter genomföra det på ett mer eller mindre effektivt sätt."

"Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar".

EM - Genomför någon/några procentberäkningar korrekt.
CM - Genomför procentberäkningar med flera olika procentsatser.
AM - Genomför procentberäkningar med flera olika procentsatser på ett effektivt sätt med förändringsfaktor.Kommentar:
Eleven genomför procentberäkningar med flera olika procentsatser på ett korrekt sätt. Detta visar på kunskap på C-nivå. För högre nivå måste eleven presentera en effektivare lösningsmetod lösningsmetod med förändningsfaktor.