Uppgift 1 - Elevlösning 2
 

Problemlösning

"Kvalitén på de strategier som eleven använder samt hur väl eleven tolkar resultatet och drar slutsatser".


EP  - Hittat en ingång i problemet, t ex beräknat REA-priset korrekt.
CP  - Provar med olika procentsatser och drar någon relevant slutsats som visar på att eleven har förstått att slutpriset blir lägre oavsett procentsats.
AP - Har löst hela problemet och drar relevanta och korrekta slutsatser baserade på lösning med förändringsfaktor. Eleven visar att den har förstått att slutpriset blir lägre ju högre procentsats man räknar med.


Kommentar:
Eleven har löst uppgiften och provat med olika procentsatser. Dock har eleven inte presenterat en lösning med förändringsfaktor vilket krävs för A-nivå. Denna lösning är på C-nivå.