Uppgift 1 - Elevlösning 3
 

Begrepp

"Hur väl eleven använder matematiska begrepp och samband mellan dessa".


EB - Visar grundläggande kunskaper om procentbegreppet.
CB - Visar kunskap om beräkning av procentuell förändring.

AB - Använder förändringsfaktor för att visa hur olika procentsatser påverkar slutpriset.

Kommentar:
Eleven visar på grundläggande kunskaper om procentbegreppet genom att visa en beräkning med en sänkning på 25 %. Dock har eleven inte förstått att höjningen ska beräknas med det nya priset som grund, vilket krävs för att visa kunskap på högre nivå. Därför är lösningen på E-nivå i begrepp.