Uppgift 1 - Elevlösning 3


 

Kommunikation

"Kvalitén på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation)".


EK  - Uttrycker sig enkelt och med viss anpassning till problemet.
CK  - Uttrycker sig tydligt, visar god anpassning till problemet och det går att följa tankegångar, såväl språkliga som symbolspråk.
AK - Uttrycker sig med säkerhet och använder genom hela uppgiften relevanta och korrekta matematiska uttrycksformer. Växlar mellan språk och representation på ett sätt som visat mycket god anpassning till uppgiften.


Kommentar:
Eleven har visat på viss anpassning till problemet och har gjort ansats till lösning. Symbolspråket är korrekt och följer en röd tråd. Detta är en lösning på E-nivå i kommunikation. För högre nivå krävs att eleven uttrycker sig tydligt, visar god anpassning till problemet och det går att följa tankegångar, såväl språkliga som symbolspråk. För detta krävs att eleven kommer längre i sin lösning.