Uppgift 1 - Elevlösning 3
 

Metod

" Denna förmåga omfattar att kunna identifiera vilken metod som lämpar sig bäst i den enskilda situationen och därefter genomföra det på ett mer eller mindre effektivt sätt."

"Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar".

EM - Genomför någon/några procentberäkningar korrekt.
CM - Genomför procentberäkningar med flera olika procentsatser.
AM - Genomför procentberäkningar med flera olika procentsatser på ett effektivt sätt med förändringsfaktor.Kommentar:
Sänkningen av priset är korrekt beräknad i båda exemplen, vilket visar på kunskap på E-nivå. För att visa kunskap på högre nivå krävs att även höjningen är korrekt beräknad och att eleven tillämpar en metod som visar på att man kommer fram till ett annat slutpris än priset man hade från början.