Uppgift 1 - Elevlösning 3
 

Problemlösning

"Kvalitén på de strategier som eleven använder samt hur väl eleven tolkar resultatet och drar slutsatser".


EP  - Hittat en ingång i problemet, t ex beräknat REA-priset korrekt.
CP  - Provar med olika procentsatser och drar någon relevant slutsats som visar på att eleven har förstått att slutpriset blir lägre oavsett procentsats.
AP - Har löst hela problemet och drar relevanta och korrekta slutsatser baserade på lösning med förändringsfaktor. Eleven visar att den har förstått att slutpriset blir lägre ju högre procentsats man räknar med.


Kommentar:
Eleven har hittat en ingång till problemet genom att beräkna rabatten korrekt med två olika procentsatser. Därefter har dock det slutgiltiga priset inte beräknats korrekt  vilket innebär att eleven inte kommer vidare i problemlösningen. För att visa kunskap på högre nivå bör eleven också visa på en strategi som visar att startpris/slutpris inte blir samma. Detta är en lösning på E-nivå.