Uppgift 1 - Elevlösning 3
 

Resonemang

" Föra och följa matematiska resonemang."

ER - Provar med EN annan procentsats och drar någon slutsats.
CR - Provar med FLERA ANDRA procentsatser och drar någon relevant slutsats.
AR - Provar med FLERA ANDRA procentsatser och drar och drar utifrån det relevanta och korrekta slutsatser om prisets förändring.



Kommentar:
Eleven har gjort en ansats till att räkna med EN annan procentsats och drar också en slutsats som dock inte korrekt. Detta visar på kunskap på E-nivå. För att visa kunskap på högre nivå måste eleven dra någon relevant slutsats, vilket innebär att eleven måste identifiera att man inte får samma startpris/slutpris. Detta kräver korrekta beräkningar med någon/några andra procentsatser.