Uppgift 2 - Elevlösning 1
 

Metod

" Denna förmåga omfattar att kunna identifiera vilken metod som lämpar sig bäst i den enskilda situationen och därefter genomföra det på ett mer eller mindre effektivt sätt."

"Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar".

EM - Avläser area och omkrets för figur 5 genom grafisk lösningsmetod.
CM - Identifierar att ökningen är konstant, t ex genom att göra tabeller, och gör en ansats till att beräkna area och omkrets för figur 77.
AM - Presenterar utvecklingsbar lösning (generell lösning) genom att teckna formler för area och omkrets för figur n.Kommentar:
Denna elev har använt såväl grafisk som numerisk och algebraisk metod för att lösa problemet och har visat på en mycket effektiv utvecklingsbar lösning för såväl area som omkrets. Samtliga beräkningar är korrekta. Klar A-nivå i metodkunskap.