Uppgift 2 - Elevlösning 1
 

Problemlösning

"Kvalitén på de strategier som eleven använder samt hur väl eleven tolkar resultatet och drar slutsatser".


EP  - Hittat en ingång i problemet och har beräknat omkrets och area på figur 5 och genom att rita figur.
CP  - Gör en ansats, t ex genom att skapa en tabell, att beräkna omkretsen och area för figur 17. Identifierar att area och omkrets för varje figur ökar konstant, och gör en ansats till att teckna formler för figur n.
AP - Har löst hela problemet och tecknar formler för figur n.


Kommentar:
Eleven har löst hela problemet på ett effektivt sätt. Genom att direkt göra en tabell och teckna formler för figur n kan eleven använda formlerna genom hela uppgiften. Klar A-nivå på denna lösning.