Uppgift 2 - Elevlösning 1
 

Resonemang

" Föra och följa matematiska resonemang."

ER - Identifierar, med figurerna i frågan som utgångspunkt, hur nästa figur i serien ser ut.
CR - Identifierar att ökningen är konstant, t ex genom att göra tabell.
AR - För ett väl utvecklat resonemang om formel för omkrets och area för figur n.

Kommentar:
Denna elev har med tabell tydligt visat att det ökar med 8 respektive 4  i varje figur.  I c-uppgiften har eleven angivit korrekta formler för figur n baserat på detta. Lösningen är korrekt och eleven har fört ett väl utvecklat resonemang. Denna lösning är på A-nivå.