Uppgift 2 - Elevlösning 2
 

Kommunikation

"Kvalitén på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation)".


EK  -Löser en del av uppgiften godtagbart och det går att följa tankegången. Språket är enkelt.
CK  - Löser större delen av uppgiften och redovisar tankegången tydligt med språk och symboler. Det finns en röd tråd.
AK - Löser hela uppgiften och växlar mellan språk och symboler i redovisningen. Det finns en tydlig röd tråd, lösningen är välstrukturerad och det matematiska språket håller mycket god kvalitet.


Kommentar:
Eleven använder samtliga uttrycksformer, grafisk på a-uppgiften, numerisk på b-uppgiften och algebraisk på c-uppgiften. Eleven når inte riktigt ända fram på c-uppgiften då formeln för area inte är korrekt. Eleven klarar heller inte tillämpningen av formlerna på c-uppgiften. Detta krävs för att visa kunskap på A-nivå. Denna lösning är på C-nivå.