Uppgift 2 - Elevlösning 2
 

Metod

" Denna förmåga omfattar att kunna identifiera vilken metod som lämpar sig bäst i den enskilda situationen och därefter genomföra det på ett mer eller mindre effektivt sätt."

"Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar".

EM - Avläser area och omkrets för figur 5 genom grafisk lösningsmetod.
CM - Identifierar att ökningen är konstant, t ex genom att göra tabeller, och gör en ansats till att beräkna area och omkrets för figur 77.
AM - Presenterar utvecklingsbar lösning (generell lösning) genom att teckna formler för area och omkrets för figur n.Kommentar:
Eleven visar grafisk och numerisk metod korrekt. Även algebraisk metod har tillämpats delvis korrekt på b- och c-uppgiften och eleven har presenterat utvecklingsbar lösning för beräkning av. Eleven är på väg mot A-nivå men för att nå dit krävs dock att eleven också hittar korrekt utvecklingsbar lösningsmetod för beräkning av arean.  Denna lösning är på C-nivå.