Uppgift 2 - Elevlösning 2
 

Problemlösning

"Kvalitén på de strategier som eleven använder samt hur väl eleven tolkar resultatet och drar slutsatser".


EP  - Hittat en ingång i problemet och har beräknat omkrets och area på figur 5 och genom att rita figur.
CP  - Gör en ansats, t ex genom att skapa en tabell, att beräkna omkretsen och area för figur 17. Identifierar att area och omkrets för varje figur ökar konstant, och gör en ansats till att teckna formler för figur n.
AP - Har löst hela problemet och tecknar formler för figur n.


Kommentar:
Eleven har hittat ingången till problemet och löst figur 5 grafiskt. Eleven har också funnit att omkretsen ökar med 8 i varje figur och har tecknat en korrekt formel för det. Dock är formeln för area inte korrekt och eleven har heller inte lyckats att lösa d-uppgiften korrekt. Eleven har visat kunskap på C-nivå i problemlösning och för att visa på högre nivå krävs att en korrekt formel för area tecknas samt att eleven visar att den kan tillämpa de båda formlerna korrekt i d-uppgiften.