Uppgift 2 - Elevlösning 2
 

Resonemang

" Föra och följa matematiska resonemang."

ER - Identifierar, med figurerna i frågan som utgångspunkt, hur nästa figur i serien ser ut.
CR - Identifierar att ökningen är konstant, t ex genom att göra tabell.
AR - För ett väl utvecklat resonemang om formel för omkrets och area för figur n.

Kommentar:
Eleven har med hjälp av en tabell resonerat sig fram till att det ökar med 8 respektive 4 hela tiden och har också kommit fram till en formel för omkretsen på figur n. Detta visar på kunskap på C-nivå. För att nå högre måste eleven också resonera sig fram till formeln för arean för figur n.