Uppgift 2 - Elevlösning 3
 

Kommunikation

"Kvalitén på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation)".


EK  -Löser en del av uppgiften godtagbart och det går att följa tankegången. Språket är enkelt.
CK  - Löser större delen av uppgiften och redovisar tankegången tydligt med språk och symboler. Det finns en röd tråd.
AK - Löser hela uppgiften och växlar mellan språk och symboler i redovisningen. Det finns en tydlig röd tråd, lösningen är välstrukturerad och det matematiska språket håller mycket god kvalitet.


Kommentar:
Eleven har använt såväl grafisk som numerisk uttrycksform på ett korrekt sätt vilket visat på C-nivå i kommunikation. Eleven gör också en ansats till algebraisk lösning men ansatsen är felaktig. Eleven kan bli tydligare i sina uttrycksformer, t ex genom att sätta etiketter på tabellen. För A-nivå krävs att eleven löser hela uppgiften samt visar större säkerhet i sina uttrycksformer.