Uppgift 2 - Elevlösning 3
 

Metod

" Denna förmåga omfattar att kunna identifiera vilken metod som lämpar sig bäst i den enskilda situationen och därefter genomföra det på ett mer eller mindre effektivt sätt."

"Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar".

EM - Avläser area och omkrets för figur 5 genom grafisk lösningsmetod.
CM - Identifierar att ökningen är konstant, t ex genom att göra tabeller, och gör en ansats till att beräkna area och omkrets för figur 77.
AM - Presenterar utvecklingsbar lösning (generell lösning) genom att teckna formler för area och omkrets för figur n.Kommentar:
Eleven har med grafisk lösning angivit korrekt area och omkrets för figur 5 vilket visar metodkunskap på E-nivå. Eleven är på väg mot C-nivå och har identifierat att ökningen är konstant för såväl area som omkrets. Det som saknas är dock en ansats att beräkna dessa för figur 77.