Uppgift 2 - Elevlösning 3
 

Problemlösning

"Kvalitén på de strategier som eleven använder samt hur väl eleven tolkar resultatet och drar slutsatser".


EP  - Hittat en ingång i problemet och har beräknat omkrets och area på figur 5 och genom att rita figur.
CP  - Gör en ansats, t ex genom att skapa en tabell, att beräkna omkretsen och area för figur 17. Identifierar att area och omkrets för varje figur ökar konstant, och gör en ansats till att teckna formler för figur n.
AP - Har löst hela problemet och tecknar formler för figur n.


Kommentar:
Eleven har hittat en ingång till problemet genom att rita figur 1-5. Korrekt area och omkrets har också bestämts för figur 5.  Här visar eleven kunskap på E-nivå i problemlösning. Eleven har också identifierat att det är 8 mellan varje figurs omkrets och 4 mellan varje figurs area,  men har  inte gjort någon relevant ansats att beräkna arean för figur 17 eller teckna korrekta formler. Detta krävs för lösning på C-nivå.