Uppgift 3 - Elevlösning 1
 

Kommunikation

"Kvalitén på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation)".


EK  - Löser en del av uppgiften godtagbart och det går att följa tankegången. Språket är enkelt.
CK  - Löser större delen av uppgiften och redovisar tankegången tydligt med språk och symboler. Det finns en röd tråd.
AK - Löser hela uppgiften och växlar mellan språk och symboler i redovisningen. Det finns en tydlig röd tråd, lösningen är välstrukturerad och det matematiska språket håller mycket god kvalitet.


Kommentar:
Redovisningen omfattar hela uppgiften och eleven växlar mellan språk och symboler på ett sätt som visat mycket god anpassning till problemet. Det finns en tydlig röd tråd genom hela redovisningen och eleven uttrycker sig säkert och korrekt, både språkligt och med symboler. A-nivå i kommunikation.