Uppgift 3 - Elevlösning 1
 

Problemlösning

"Kvalitén på de strategier som eleven använder samt hur väl eleven tolkar resultatet och drar slutsatser".


EP  - Hittat en ingång i problemet,  och har beräknat någon area korrekt.
CP  - Beräknar samtliga areor och gör en ansats till att beräkna a och/eller b.
AP - Har löst hela problemet och beräknat sträckan a och b med korrekt tillämpning av antal gällande värdesiffror.


Kommentar:
Eleven har löst hela problemet på ett effektivt sätt och lösningen visar på mycket god kvalitet i val av strategi. Klar A-nivå.