Uppgift 3 - Elevlösning 1
 


Resonemang

" Föra och följa matematiska resonemang."

Resonemangsförmågan testas inte i denna uppgift.