Uppgift 3 - Elevlösning 2
 

Kommunikation

"Kvalitén på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation)".


EK  - Löser en del av uppgiften godtagbart och det går att följa tankegången. Språket är enkelt.
CK  - Löser större delen av uppgiften och redovisar tankegången tydligt med språk och symboler. Det finns en röd tråd.
AK - Löser hela uppgiften och växlar mellan språk och symboler i redovisningen. Det finns en tydlig röd tråd, lösningen är välstrukturerad och det matematiska språket håller mycket god kvalitet.


Kommentar:
Eleven har löst större delen av problemet och det finns en tydlig röd tråd där eleven växlar mellan symbolspråk och text. Eleven uttrycker sig korrekt, både språkligt och med symboler. Lösningen är på C-nivå och det som krävs för att visa kunskap på högre nivå är att redovisningen omfattar hela uppgiften.