Uppgift 3 - Elevlösning 2
 

Metod

" Denna förmåga omfattar att kunna identifiera vilken metod som lämpar sig bäst i den enskilda situationen och därefter genomföra det på ett mer eller mindre effektivt sätt."

"Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar".

EM - Beräknar någon area korrekt.
CM - Beräknar samtliga tre areor i figuren korrekt och gör en relevant ansats att beräkna radien om man känner arean.
AM - Beräknar sträckan a och b och visar på en effektiv metod. Tillämpar vid samtliga uträkningar en metod som leder till svar med  lämpligt antal gällande värdesiffror.


Kommentar:
Eleven beräknar samtliga areor och en radie korrekt. Detta visar på kunskap på C-nivå i metod. För kunskap på högre nivå krävs att eleven beräknar samtliga radier korrekt och tillämpar dessa för beräkning av sträckan a och b.