Uppgift 3 - Elevlösning 2
 

Problemlösning

"Kvalitén på de strategier som eleven använder samt hur väl eleven tolkar resultatet och drar slutsatser".


EP  - Hittat en ingång i problemet,  och har beräknat någon area  korrekt.
CP  - Beräknar samtliga areor och gör en ansats till att beräkna a och/eller b.
AP - Har löst hela problemet och beräknat sträckan a och b med korrekt tillämpning av antal gällande värdesiffror.


Kommentar:
Eleven har beräknat samtliga areor korrekt och har även fått fram radien för hela cirkeln. Det visar kunskap på C-nivå i problemlösning. En ansats att beräkna sträckorna a och b har gjorts (dock felaktig) men för A-nivå krävs att hela problemet löses.