Uppgift 3 - Elevlösning 3
 

Problemlösning

"Kvalitén på de strategier som eleven använder samt hur väl eleven tolkar resultatet och drar slutsatser".


EP  - Hittat en ingång i problemet,  och har beräknat någon area  korrekt.
CP  - Beräknar samtliga areor och gör en ansats till att beräkna a och/eller b.
AP - Har löst hela problemet och beräknat sträckan a och b med korrekt tillämpning av antal gällande värdesiffror.


Kommentar:
Eleven har påbörjat lösningen och hittat en ingång genom att beräkna ett par areor korrekt. Detta visar på kunskap på E-nivå i problemlösning. För att visa kunskap på högre nivå krävs att eleven beräknar samtliga areor och någon radie korrekt.