Uppgift 4 - Elevlösning 1
 

Begrepp

"Hur väl eleven använder matematiska begrepp och samband mellan dessa".


EB - Visar grundläggande kunskaper om Pythagoras sats och/eller begreppet topptriangel.
CB - Visar god kunskap om hur Pythagoras sats/topptriangelsatsen  tillämpas för beräkning av någon sträcka.

AB - Visar mycket god kunskap om hur Pythagoras sats/topptriangelsatsen  tillämpas.

Kommentar:
Eleven visar på mycket god kunskap om begreppet Pythagoras sats, samt hur det tillämpas. Eleven har också svarat med lämpligt antal gällande siffror.  Detta är en lösning på A-nivå i begrepp.