Uppgift 4 - Elevlösning 1
 

Kommunikation

"Kvalitén på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation)".


EK  - Uttrycker sig enkelt och med viss anpassning till problemet.
CK  - Uttrycker sig tydligt, visar god anpassning till problemet och det går att följa tankegångar, såväl språkliga som symbolspråk.
AK - Uttrycker sig med säkerhet och använder genom hela uppgiften relevanta och korrekta matematiska uttrycksformer. Växlar mellan språk och representation på ett sätt som visat mycket god anpassning till uppgiften.


Kommentar:
Eleven har löst hela uppgiften och det finns en tydlig röd tråd där eleven växlar mellan symbolspråk och text. Eleven visar också stor säkerhet i beräkningar med Pythagoras sats och kvadratrötter. Detta är en lösning på A-nivå.