Uppgift 4 - Elevlösning 1
 

Metod

" Denna förmåga omfattar att kunna identifiera vilken metod som lämpar sig bäst i den enskilda situationen och därefter genomföra det på ett mer eller mindre effektivt sätt."

"Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar".

EM - Gör en ansats till att beräkna någon sida i figuren korrekt med Pythagoras sats.
CM - Beräknar någon/några sidor i figuren korrekt med Pythagoras sats.
AM - Beräknar sträckan a och b med Pythagoras sats/topptriangelsatsen  och visar på en effektiv metod och anger svar med lämpligt antal gällande värdesiffror.Kommentar:
Eleven väljer en effektiv metod och löser uppgiften med Pythagoras sats. Svaret anges med lämpligt antal gällande värdesiffror och eleven visar i sina uträkningar säkerhet i användning av kvadratrötter. Båda sidorna är korrekt beräknade och detta är A-nivå i metod.