Uppgift 4 - Elevlösning 1
 

Problemlösning

"Kvalitén på de strategier som eleven använder samt hur väl eleven tolkar resultatet och drar slutsatser".


EP  - Hittat en ingång i problemet, har gjort en ansats till att beräkna höjden i topptriangeln/någon sida korrekt.
CP  - Beräknat höjden i topptriangeln korrekt och gjort en ansats till att beräkna sträckan a och/eller b.
AP - Har löst hela problemet och beräknat sträckan a och b med lämpliga avrundningar.


Kommentar:
Eleven har löst hela problemet på ett effektivt sätt och lösningen visar på mycket god kvalitet i val av strategi. Klar A-nivå i problemlösning.