Uppgift 4 - Elevlösning 2
 

Begrepp

"Hur väl eleven använder matematiska begrepp och samband mellan dessa".


EB - Visar grundläggande kunskaper om Pythagoras sats och/eller begreppet topptriangel.
CB - Visar god kunskap om hur Pythagoras sats/topptriangelsatsen  tillämpas för beräkning av någon sträcka.

AB - Visar mycket god kunskap om hur Pythagoras sats/topptriangelsatsen  tillämpas.

Kommentar:
Eleven visar på god kunskap om Pythagoras sats och hur den tillämpas. Eleven har också tillämpat topptriangelsatsen men gjort ett litet fel när förhållandet  tecknats, vilket leder till följdfel trots att Pythagoras sats tillämpas korrekt. Eleven visar på kunskap på C-nivå i begrepp och för högre nivå krävs att eleven förstår hur topptriangelsatsen tillämpas korrekt.