Uppgift 4 - Elevlösning 2
 

Metod

" Denna förmåga omfattar att kunna identifiera vilken metod som lämpar sig bäst i den enskilda situationen och därefter genomföra det på ett mer eller mindre effektivt sätt."

"Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar".

EM - Gör en ansats till att beräkna någon sida i figuren korrekt med Pythagoras sats.
CM - Beräknar någon/några sidor i figuren korrekt med Pythagoras sats.
AM - Beräknar sträckan a och b med Pythagoras sats/topptriangelsatsen  och visar på en effektiv metod och anger svar med lämpligt antal gällande värdesiffror.Kommentar:
Eleven beräknar höjden i topptriangeln korrekt och visar genom hela uppgiften på en effektiv metod vid tillämpning av Pythagoras sats. Eleven har också valt att tillämpa topptriangelsatsen för att bestämma sträckan a och visar även här en effektiv metod. Dock finns ett fel i beräkningarna vilket innebär att lösningen inte når A-nivå i metod. Denna lösning visar på kunskap på C-nivå.