Uppgift 4 - Elevlösning 2
 

Problemlösning

"Kvalitén på de strategier som eleven använder samt hur väl eleven tolkar resultatet och drar slutsatser".


EP  - Hittat en ingång i problemet, har gjort en ansats till att beräkna höjden i topptriangeln/någon sida korrekt.
CP  - Beräknat höjden i topptriangeln korrekt och gjort en ansats till att beräkna sträckan a och/eller b.
AP - Har löst hela problemet och beräknat sträckan a och b med lämpliga avrundningar.


Kommentar:
Eleven har löst a-uppgiften korrekt och har också gjort en ansats att lösa sträckan a och b  med hjälp av topptriangelsatsen. Då den ansatsen är felaktig blir det sedan följdfel trots att Pythagoras sats tillämpats korrekt. Elevens val av strategi att lösa uppgiften är mycket bra men för A-nivå i problemlösning krävs också att hela problemet löses korrekt. Eleven borde också reflekterat över att framräknade längder på a och b är längre än 8 cm, vilket inte är rimligt. Denna lösning visar på kunskap på C-nivå.