Uppgift 4 - Elevlösning 3
 

Begrepp

"Hur väl eleven använder matematiska begrepp och samband mellan dessa".


EB - Visar grundläggande kunskaper om Pythagoras sats och/eller begreppet topptriangel.
CB - Visar god kunskap om hur Pythagoras sats/topptriangelsatsen  tillämpas för beräkning av någon sträcka.

AB - Visar mycket god kunskap om hur Pythagoras sats/topptriangelsatsen  tillämpas.

Kommentar:
Eleven har identifierat topptriangeln och markerat höjden. Tillämpningen av Pythagoras sats är dock inte riktigt korrekt då eleven har förväxlat hypotenusan med en katet. Dock visar eleven i sin lösning grundläggande kunskaper om Pythagoras sats och lösningen visar kunskap på E-nivå i begrepp. För högre nivå krävs korrekt tillämpning av Pythagoras sats.