Uppgift 4 - Elevlösning 3
 

Kommunikation

"Kvalitén på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation)".


EK  - Uttrycker sig enkelt och med viss anpassning till problemet.

CK  - Uttrycker sig tydligt, visar god anpassning till problemet och det går att följa tankegångar, såväl språkliga som symbolspråk.
AK - Uttrycker sig med säkerhet och använder genom hela uppgiften relevanta och korrekta matematiska uttrycksformer. Växlar mellan språk och representation på ett sätt som visat mycket god anpassning till uppgiften.


Kommentar:
Eleven har gjort en ansats att lösa hela problemet även om den inte är riktigt korrekt.  Eleven uttrycker sig tydligt och det går att följa tankegången även om den inte leder mot en korrekt lösning av problemet. Eleven visar kunskap på E-nivå i kommunikation och för att visa kunskap på högre nivå krävs större säkerhet i uträkningar och en korrekt ansats.