Uppgift 4 - Elevlösning 3
 

Metod

" Denna förmåga omfattar att kunna identifiera vilken metod som lämpar sig bäst i den enskilda situationen och därefter genomföra det på ett mer eller mindre effektivt sätt."

"Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar".

EM - Gör en ansats till att beräkna någon sida i figuren korrekt med Pythagoras sats.
CM - Beräknar någon/några sidor i figuren korrekt med Pythagoras sats.
AM - Beräknar sträckan a och b med Pythagoras sats/topptriangelsatsen  och visar på en effektiv metod och anger svar med lämpligt antal gällande värdesiffror.Kommentar:
Eleven har gjort beräkningar med de rätt sidor i topptriangeln. Dock tillämpas inte Pythagoras sats riktigt korrekt. Eleven gör dock en relevant ansats till att lösa höjden vilket visar kunskap på E-nivå i metod. För att visa metodkunskp på C-nivå krävs att eleven tillämpar en korrekt metod för beräkning  av höjden.