Uppgift 4 - Elevlösning 3
 

Problemlösning

"Kvalitén på de strategier som eleven använder samt hur väl eleven tolkar resultatet och drar slutsatser".


EP  - Hittat en ingång i problemet, har gjort en ansats till att beräkna höjden i topptriangeln/någon sida korrekt.
CP  - Beräknat höjden i topptriangeln korrekt och gjort en ansats till att beräkna sträckan a och/eller b.
AP - Har löst hela problemet och beräknat sträckan a och b med lämpliga avrundningar.


Kommentar:
Eleven har gjort en helt korrekt ansats och  valt en bra strategi för att beräkna sidornas längd men har tillämpat Pythagoras sats fel. Detta innebär att eleven inte når högre än E-nivå i problemlösning. För C-nivå krävs att någon av de efterfrågade sträckorna beräknas korrekt.