Uppgift 5 - Elevlösning 1
 

Kommunikation

"Kvalitén på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation)".


EK  - Löser en del av uppgiften godtagbart och det går att följa tankegången. Språket är enkelt.
CK  - Löser större delen av uppgiften och redovisar tankegången tydligt med språk och symboler. Det finns en röd tråd.

Kommentar:
Samtliga uträkningar är korrekta och uträkningarna kompletteras genomgående med förklarande text. Eleven uttrycker sig med säkerhet och visar på mycket god anpassning till uppgiften. Lösningen är fullständig och enkel att följa, klar C-nivå i kommunikation (mäter ej på högre nivå).