Uppgift 5 - Elevlösning 1
 

Metod

" Denna förmåga omfattar att kunna identifiera vilken metod som lämpar sig bäst i den enskilda situationen och därefter genomföra det på ett mer eller mindre effektivt sätt."

"Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar".

EM - Genomför någon/några procentberäkningar korrekt.
CM - Genomför relevanta procentberäkningar och bestämmer vattnets och fibrernas vikt både före och efter uttorkning, samt bestämmer fibrernas nya andel av gurkans vikt efter uttorkning.

Kommentar:
Eleven har beräknat vattnets och fibrernas vikt korrekt och också fått fram en ny korrekt andel fibrer. Samtliga beräkningar är effektiva och exempelvis har förändringsfaktor tillämpats vid beräkning av nya vikten.  Lösningen visar metodkunskap på C-nivå (mäter ej på högre nivå).