Uppgift 5 - Elevlösning 1
 

Problemlösning

"Kvalitén på de strategier som eleven använder samt hur väl eleven tolkar resultatet och drar slutsatser".


EP  - Hittat en ingång i problemet och har beräknat någon relevant procentsats.
CP  - Har löst hela problemet med korrekt beräkning av den nya andelen fibrer.

Kommentar:
Denna elev har identifierat att fibrernas vikt är densamma hela tiden och har beräknat samtiga vikter och andelen korrekt. Hela problemet är löst och eleven visar kunskap på C-nivå i problemlösning (mäter ej på högre nivå).