Uppgift 5 - Elevlösning 2
 

Begrepp

"Hur väl eleven använder matematiska begrepp och samband mellan dessa".


EB - Visar grundläggande kunskaper om procentbegreppet.
CB - Visar goda kunskaper om procentbegreppet och beräkning av andelen.


Kommentar:
Eleven visar grundläggande kunskaper om procentbegreppet genom att beräkna första vikten korrekt. Däremot är den procentuella förändringen beräknad på fel procentsats vilket leder till att nya vikten blir fel. Trots att det blir följdfel vid beräkning av andelen visar eleven att den behärskar det begreppet. Lösningen visar trots felet på kunskap på C-nivå i begrepp då eleven visat att den behärskar begreppet andel.